A Vitalland™ működési szabályzata és szerződéskötési feltételei

Általános tudnivalók

A webhely tulajdonosa, üzemeltetője és karbantartója a Cavalion Kft. (1083 Budapest, Jázmin utca 16/b, Ügyvezető: Szepesi Mária, Tel: +36 20 317 8397, Adósz: 13542285-2-41, Cg. 01-09-86-06-66), aki a CaliVita® International termékek független forgalmazója.

Kizárólagos felelősséget vállalunk az általunk üzemeltetett Vitalland™ (továbbiakban Vitalland™) keretein belül működő www.vitalland.hu oldal részbeni és teljes tartalmáért, és sem a CaliVita® Nemzetközi Hálózatnak, sem bármely tevékenységet folytató jogi személyének nincs közvetlen kapcsolata a weblappal és így felelősséget sem vállal e tekintetben.

Az említett termékeknek vagy termékösszetevőknek nem rendeltetésük bármilyen betegség vagy kórállapot diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. Bármely termékre vagy termékösszetevőre hivatkozó állítás, említés, vélemény vagy információ nem tekinthető orvosi véleménynek/tanácsnak. A termékekre vagy termékösszetevőkre vonatkozó kijelentéseket, állításokat, véleményeket vagy információkat állami hatóság egyik országban sem vizsgálta meg és hagyta jóvá.

A www.vitalland.hu oldalon keresztül történő megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. A Vitalland™ weboldalain bárki vásárolhat, aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező érvényűnek tekinti.

A www.vitalland.hu weboldal használatának szabályai

Ön, mint a www.vitalland.hu weboldal látogatója csak akkor használja ezt a weboldalt, ha vállalja, hogy az alábbiakat figyelmesen elolvassa, értelmezi, az alábbiakat megértette, és azokkal maradéktalanul egyetért, és teljes egészében elfogadja.

Adatkezelés

A Vitalland™ az ügyfelei személyiségi jogait a legmesszebbmenőkig figyelemben tartja. Hisszük, hogy számunkra a legnagyobb értéket az ügyfeleink képviselik.

Törvényi szabályozás

A Vitalland™ adatbázisában szereplő adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. A szabályzatunk kialakításakor figyelembe vettük a 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet.

Információgyűjtés

A Vitalland™ a kapcsolattartási információt a termékek illetve szolgáltatások hozzáférésének biztosítására használja fel. A kapcsolattartási információkat akkor is felhasználjuk, ha fel kell vennünk a kapcsolatot Önnel. Földrajzi és profil adatokat is gyűjtünk az oldalainkon. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy a szolgáltatásunkat az Ön igényeinek megfelelően személyre szabjuk. A Vitalland™ weboldalainak publikus részéhez ezen adatainak megadása nélkül is hozzáférhet.

Információ felhasználás

A weboldal és a szolgáltatás jelszóval védett területein természetesen tudjuk azonosítani a látogatót. Az e-mail címeket arra használjuk, hogy a kért információt eljuttassuk Önnek. A Vitalland™ nem adja el, bérbe vagy kölcsön az e-mail listáit vagy felhasználó adatait semmilyen külső cégnek. A Vitalland™ alkalmazottai az ügyfelek személyes adatait titkosan kezelik.

Biztonság

A Vitalland™ az ügyfelei bizalmasan adataihoz szigorú ügyrendi és technikai felügyeleten keresztül fér hozzá, a törvények és az ügyfélszolgálati rend követelményei által előírt szabályok betartásával.

Harmadik fél

A Vitalland™ soha nem adja ki harmadik félnek az adatait az Ön kifejezett beleegyezése nélkül, illetve csak abban az esetben, ha az adatközlés szükséges bizonyos tranzakciókhoz vagy a szolgáltatás nyújtása igényli ezt.
A Vitalland™ a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Azt sem harmadik személynek, sem alvállalkozónak át nem adja az adatgazda előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

Regisztrációs adatkezelés

A CaliVita hálózatába történő regisztráció esetén, az ehhez szükséges adatait kérjük be a regisztrációs formon, hogy regisztrációját lebonyolíthassuk. Kollégáink a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és kizárólag a regisztráció feltételei szerint a CaliVita hálózat számára adják át, kifejezetten az adatgazda ráutaló beleegyezése után. Beleegyezése nélkül a regisztrációs folyamatot nem tudja megkezdeni.

Külön rendelkezés hiányában a Vitalland™ a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben eseti jelleggel tájékoztathat az akciókról és újdonságokról.

Hitelesség

A Vitalland™ minden tőle telhetőt megtesz az ügyfelei pontos tájékoztatásáért. Minden szükséges eszközt az ügyfeleink rendelkezésére bocsátunk, amely ahhoz szükséges, hogy adatait kezelje. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni bármely, akár az összes általa megadott információt.

A bemutatott termékek

A bemutatott termékek jellemzőit és tartalmukat a konkrét árucikk információs weboldala részletesen bemutatja. A termékek összetételéért a gyártók 100% garanciát vállalnak. Az összetétel minden esetben megtalálható a termékek információs oldalain és csomagolásukon. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért a Vitalland™, mint a weboldal fenntartója felelősséget nem vállal.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely ÁFA-val együtt értendő.

Garancia, szavatosság

A Vitalland™ az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. A Vitalland™ szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
A Vitalland™ a megvásárolt termékekre cseregaranciát vállal, ha azok bizonyítottan a gyártásból vagy a szállításból eredően hibásak. A minőségi kifogás észlelése esetén a Vitalland™ az ugyfelszolgalat@vitalland.hu e-mail címen értesítendő. A kifogásolt termékeket a Vitalland™ a kiadott számlával együtt postai úton való visszaküldés esetén díjtalanul kicseréli. A visszaküldési cím: 1386 Budapest, Pf.: 916.

Rendelés és szállítás

A megtörtént rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével. A Vitalland™ az elfogadás tényét a későbbi félreértések elkerülése végett elektronikusan rögzíti, a szabályzat nem elfogadása esetén a rendszer nem engedélyez vásárlást.

Gyorspostai utánvét

A megrendelt termék meghirdetett szállítási ára tartalmazza a csomagolás és az utánvét költségeit. Semmiféle rejtett költség nincs.
Az utánvéttel történő megrendelés fogadását követő maximum 2 munkanapon belül a megrendelés átadásra kerül a GLS futárszolgálatnak a vásárló által megadott címre történő eljuttatás céljából.
Külföldi postai cím esetén a termék postázásának teljes költsége a vásárlót terheli, portó formájában. A külföldről történő vásárlás esetén a megrendeléshez külön szóbeli egyeztetés szükséges. A kiszállítás a szállító cég üzletszabályzata alapján történik.
Amennyiben a megrendelt termék átvétele nem történik meg, akkor a megrendelést a Vitalland™ stornózza, és semmilyen anyagi követelést nem állít a megrendelővel szemben. A stornózás utáni reklamációnak helye nincs, a rendelés újra aktívvá nem tehető. Igény szerint új megrendelés adható fel a Vitalland™ rendelési oldalain keresztül.
A Vitalland™ megtagadhatja a teljesítést, amennyiben az akár gyanúsíthatóan, akár bizonyíthatóan kárt okozna számára. A rendelés megtagadásáról értesítést küld a megrendelő által megadott e-mail címre az esetleges félreértések tisztázása céljából.

A vásárlástól való elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti az ugyfelszolgalat@vitalland.hu címre küldött e-mailben. Ebben az esetben a vevőt semmilyen kötelezettség nem terheli.
A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a küldeményt felbontotta. Amennyiben a termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan minőségileg kifogásolható, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Vitalland™ a termékre cseregaranciát vállal.

A felelősség korlátozása

A Vitalland™ szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, jutalékot. A változás az Interneten történő publikálás időpontjától lép életbe. A Vitalland™ szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a weboldalakat és azok szolgáltatásait, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Vitalland™-hez tartozó weboldalon.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Vitalland™ szabadon érvénytelennek nyilváníthatja vásárlását és / vagy partnerprogramban való részvételét.

REGISZTRÁCIÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Partnerprogram - Egyéni Üzleti Oldal

További rendelkezések a Vitalland™ keretein (hálózatán) belül működő Egyéni Üzleti Oldal üzemeltetésére jelentkezés esetén.

Vitalland™ végfelhasználói szerződés tárgya

A jelen szerződésben szereplő feltételek és kikötések szabályozzák az Ön hozzáférését a www.vitalland.hu internet-címen elérhető Egyéni Üzleti Oldalhoz és azokhoz az adatokhoz, amelyekhez a szolgáltatás használata során hozzájut. Az itt lefektetett kikötések és feltételek értelmében a Vitalland™ ezen szerződés keretében nem biztosít kizárólagos jogot a felhasználónak a szolgáltatás használatára nézve. A szolgáltatás használatával Ön nem válik a szolgáltatás tulajdonosává. Minden tulajdonosi jog a Vitalland™-et illeti meg.

Ha Ön a jelen szerződés rendelkezéseit nem értette meg, vagy a jelen szerződés feltételeit nem fogadja el, akkor ne kezdeményezze a jelen szerződésben meghatározott módon az Egyéni Üzleti Oldal működtetését. Amennyiben Ön a Vitalland™ tagja, akkor jogosult jelen végfelhasználói szerződés szerint Egyéni Üzleti Oldal üzemeltetésére. Saját felelősségére és üzleti kockázatára. Üzleti oldalának eredményességért a Vitalland™ semminemű garanciát nem vállal!

Szabályok betartása

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a jelen szerződés a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérő feltételeket tartalmazhat. A jelen szerződésben meghatározott Egyéni Üzleti Oldal használatával Ön elismeri, hogy a jelen figyelemfelhívó tájékoztatást tudomásul vette, és a jelen szerződés minden feltételét, ideértve ezen eltérő feltételeket is, kifejezetten elfogadta. Ön és a Vitalland™ között a jelen szöveg szerinti tartalommal szerződés jön létre, amelynek rendelkezései Önnel szemben jogi úton kikényszeríthetők.

A szerződő felek

A Cavalion Kft. (1083 Budapest, Jázmin u 16/B, Ügyvezető: Szepesi Mária, Tel: +36 20 317 8397, Adósz: 13542285-2-42, Cg. 01-09-86-06-66) (a továbbiakban: Vitalland™) és Ön illetve az Ön által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: "Felhasználó").

A szerződés létrejötte

A www.vitalland.hu internet cím alatt található weblapon az Egyéni Üzleti Oldal - Partnerprogram vonatkozásában közzétett információk nem nyilvános ajánlattételnek, hanem ajánlattételi felhívásnak minősülnek.

Amennyiben a Felhasználó a www.vitalland.hu/megrendeles?prid oldalon megadja adatait, és kijelöli a regisztráltatni szeretnék jelölőnégyzetet (továbbiakban Regisztráció), azzal, mint ráutaló magatartással kifejezi ajánlattételi szándékát Vitalland™ felé. Vitalland™ ezen ajánlat elfogadását az alábbi kettős optin rendszerben hozza Felhasználó tudomására:

  1. A regisztráció fogadásáról az igénylő html értesítést kap,
  2. ezzel egy időben e-mailben megkapja a regisztráció során megadott adatait és egy véglegesítő linket,
  3. amennyiben a regisztrációs adatok megfelelőek, akkor azt a linkre kattintva az igénylő véglegesíti,
  4. erről html üzenetet kap, amelyből közvetlenül a Vitalland™ tagnak fenntartott zárt oldalainak jelszómegadás oldalára juthat.

A Partnerprogram használatát célzó regisztrációval és a regisztráció során megszerzett felhasználónévvel és jelszóval történő használattal Felhasználó elismeri, hogy:

  • A jelen végfelhasználói szerződés rendelkezéseit megismerte és megértette,
  • Jelen végfelhasználói szerződés közte és vitalland™ között életbe lépett,
  • Jelen végfelhasználói szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el,
  • Visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a jelen végfelhasználói szerződés rendelkezéseinek maradéktalan betartására.

A szerződés tartama

A felek a szerződést határozatlan időre kötik.

A szerzői jogról

A tagi oldal tartalmát csak a Vitalland™ hálózat tagjai használhatják fel. A Vitalland™ oldalai a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és államközi egyezmények védelme alatt állnak, azok jogosultja a Vitalland™. Az Egyéni Üzleti Oldalakon keresztül a Vitalland™ nem kizárólagos felhasználási jogot (licencet) ad a felhasználónak. A Vitalland™ az Egyéni Üzleti Oldal, illetve annak bármely eleme tulajdonjogát a felhasználóra nem ruházza át. A jelen végfelhasználói szerződés szerinti felhasználási jog az alábbiakban meghatározott jogokat foglalja magában, az alábbiakban foglalt korlátozásokkal. A Vitalland™ a felhasználóval szemben csak olyan kötelezettségeket vállal, amelyeket a jelen végfelhasználói szerződés kifejezetten tartalmaz.

A jelen végfelhasználói szerződés szerinti felhasználási jog rendeltetése a Vitalland™ Egyéni Üzleti Oldal és tagi oldalak szolgáltatásainak elérhetővé tétele a felhasználó részére. A jelen végfelhasználói szerződés szerint a Vitalland™ által a felhasználó részére biztosított jogok gyakorlása az Egyéni Üzleti Oldal működtetése minden felhasználó számára opcionális és ingyenes.

Egyéb jogok és korlátozások

A felhasználó az Egyéni Üzleti Oldal használatára kizárólag az alábbiakban foglalt korlátozások figyelembe vételével illetve jogok tiszteletben tartásával jogosult.

A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások
A Vitalland™ oldalait, beleértve az Egyéni Üzleti Oldalt is, tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve a Magyarországon érvényes jogszabályi rendelkezések által megengedett mértéket és eseteket.

Bérbeadás és terjesztés

Az Egyéni Üzleti Oldal a felhasználó által nem adható kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, és a felhasználó semmilyen formában nem jogosult az Egyéni Üzleti Oldalhoz harmadik személyek részére, ellenérték fejében, hozzáférést biztosítani. A felhasználó nem jogosult az Egyéni Üzleti Oldal saját nevében történő továbbértékesítésére és terjesztésére, kivételt képez ez alól a szabály alól a Vitalland™ online hálózatépítő programjának keretein belül történő továbbajánlás, az itt meghatározott szabályok szerint.

Védjegyek

Jelen végfelhasználói szerződés nem biztosít semmilyen, a Vitalland™ vagy hálózata tagjai bármely védjegyéhez kapcsolódó jogot.

Szerzői jog (copyright)

A Vitalland™ oldalai (beleértve, de nem kizárólag, a szoftvertermékbe beépített képeket, fényképeket, animációt, videó- és hangfelvételeket, zenét, szöveget és kisalkalmazásokat), az ahhoz kapcsolódó összes írásos dokumentációnak és az Egyéni Üzleti Oldal összes másolatának szellemi tulajdona és az ahhoz bármely egyéb jogcímen kapcsolódó jogosultság a Vitalland™-et és hálózati tagjait illeti. A Egyéni Üzleti Oldal használata során elérhető anyagok tartalmára vonatkozó összes szellemi tulajdon és bármely egyéb jogcímen keletkező jogosultság e tartalom tulajdonosának a tulajdona vagy licencének birtokosa, amelyet az irányadó szerzői jog, a szellemi termékekre vonatkozó egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védenek, különös tekintettel a Vitalland™ oldalainak jellegéből adódóan a Egyéni Üzleti Oldal segítségével létrehozható és üzemeltethető egyedi megoldások és alkalmazások kapcsán keletkező jogosultságra. A jelen végfelhasználói szerződés a felsoroltak tartalma tekintetében semmiféle jogot sem biztosít a felhasználónak. Az összes, itt kifejezetten át nem engedett jog vonatkozásában a Vitalland™ jogfenntartással él.

Szolgáltatás bemutatása és a szolgáltatás átadása

A szolgáltatásokon keresztül a Vitalland™ marketingeszközöket, információkat, információ kezelést, tárolást és támogatást biztosít. A Vitalland™ kijelenti, hogy nem ad el vagy bérbe e-mail listákat. A Vitalland™ fenntartja a jogot, hogy bármely olyan tartalmat, amely megsérti a Vitalland™ által definiált felhasználói szabályzatot töröljön. A Vitalland™ lemond minden szerzői és egyéb jogról és felelősségről ezekkel a tartalmakkal kapcsolatban.

A hozzáférés jelszava és biztonsága

A felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért. Továbbá a felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava felhasználásával történt. A felhasználónak azonnal értesítenie kell a Vitalland™ ügyfélszolgálatát a hozzáférésének illegális használatáról vagy a biztonság bárminemű megsértéséről.

A szolgáltatás módosítása

A Vitalland™ fenntartja a jogot a szolgáltatásának ideiglenes vagy állandó jellegű szüneteltetésére, illetve megszüntetésére a felhasználó előzetes értesítése nélkül. A Vitalland™ nem köteles a szolgáltatását támogatni vagy frissíteni.

A kikötések és feltételek módosítása

A Vitalland™ bármikor, egyedi megfontolás alapján módosíthatja a jelen szerződésben leírt kikötéseket és feltételeket. Bármilyen módosítás, amely a szerződést érinti, a változtatás életbe lépésétől elérhető a www.vitalland.hu weblapon. A felhasználó felelősséget vállal arra, hogy rendszeresen áttekintse a szerződést. A szolgáltatás folyamatos használata esetén, a módosítás életbe lépésének dátumát tekintve, a felhasználó egyetért a megváltozott szerződés feltételeivel. Bármikor, amikor a felhasználó nem ért egyet a szerződés kikötéseivel és feltételeivel, a felhasználó felmondhatja a szerződést a jelen szerződésben részletezett módon.

Használat szabályai

A felhasználó kötelezettséget vállal és garantálja a szolgáltatás használata során, hogy betartja a jelen szerződésben leírt kikötéseket, feltételeket és a vonatkozó törvényeket.

A felhasználó elfogadja, hogy sem közvetlen, sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat forráskód, objektum kód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után a Vitalland™ szolgáltatásával kapcsolatban. A szolgáltatást a felhasználó csak saját belső üzleti céljaira használhatja fel.

Abban az esetben, ha a felhasználó a fenti használati szabályok bármelyikét megsérti, súlyos szerződésszegést követ el, és Vitalland™ fenntartja magának a jogot, hogy értesítéssel vagy anélkül szüneteltesse, vagy megszüntesse a felhasználó szolgáltatáshoz vagy bármely kapcsolódó adathoz való hozzáférését.

Felhasználó vállalja, hogy e-mail címének megváltozása esetén az új e-mail címet az erre szolgáló adatmódosítás menüpontban megadja, és különös figyelmet fordít arra, hogy a módosításig a régi e-mail címre küldött leveleket megkapja, valamint, hogy a módosítás érvényesítésének pillanatában az új e-mail címre küldött leveleket már megkapja. Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben Felhasználó nem a fentiek szerint jár el, és emiatt az értesítés nem jut el hozzá, Vitalland™-et ezért felelősség nem terheli, és úgy kell eljárni, mintha az új szerződés valamint árjegyzék eljutott volna hozzá.

Kizáró okok

A szolgáltatásokon keresztül a Vitalland™ marketingeszközöket, információkat, információ kezelést, tárolást és támogatást biztosít. A Vitalland™ fenntartja a jogot, de nem kötelezi magát, hogy átnézzen és jóváhagyjon bármely a felhasználó által küldött tartalmat. A Vitalland™ fenntartja a jogot, hogy bármely olyan tartalmat, amely megsérti a Vitalland™ által definiált felhasználói szabályzatot haladéktalanul töröljön.

A Szex, warez, erőszak, vagy törvénybe ütköző cselekedetre tanító, felszólító tartalmú oldalak, illetve amennyiben Ön a hasonló témájú oldallal rendelkezik, vagy oldalán a hasonló témájú oldalak hirdetéseit futtatja, illetve ha oldalán banner forgót üzemeltet és nem tudja garantálni, hogy nem jelennek meg az említett témájú hirdetések oldalán, akkor ott ne hirdesse online hálózatépítő programunkat. Ilyen esetben fel fogjuk szólítani hirdetésünk eltávolítására, illetve többszöri felszólítás esetén kezdeményezni fogjuk felhasználói jogainak megvonását.

Jótállási nyilatkozat

A felhasználó a szolgáltatást teljes mértékben a saját felelősségére használja. A Vitalland™ semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás, a weboldalon megjelenő információ vagy termék vonatkozásában keletkező bármilyen típusú kárra. Különösen nem felelős a különleges, közvetett vagy eseti károkért, vagy az elvesztett haszonért, bevételért vagy elvesztett használatért, amely a Vitalland™ szolgáltatásának, weboldalának vagy az általa tartalmazott információ használatán kívül vagy azzal összefüggésben keletkezik, ahogy a gondatlanságból, sérelemből, törvény betartásából keletkező károkért.

A szerződés megszűnése

A Vitalland™ megszűntetheti, vagy szüneteltetheti az Ön hozzáférését a teljes Vitalland™ rendszerhez vagy egy részéhet, előzetes figyelmeztetés nélkül, saját megfontolása alapján, ha bármilyen törvénysértést észlel. Megszűntetheti továbbá az alábbi esetekben.

A szerződés Vitalland™ általi felmondása

Vitalland™ a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor indoklás nélkül felmondhatja. Vitalland™ a felhasználó súlyos szerződésszegése esetén a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Vitalland™ a szerződés felmondását a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mailben jelzi.

A szerződés felhasználó általi felmondása

A felhasználó CaliVita tagságának megszűntetését a CaliVita® International központjának címzett levelében kezdeményezheti az a CaliVita üzletszabályzatának vonatkozó pontjai szerint. Amikor a tagság megszűnéséről a Vitalland™ ügyfélszolgálata értesítést kap, akkor a felhasználó hozzáférési jogait és egyéni beállításait törli a Vitalland™ felhasználóinak adatbázisából.

Automatikus szerződés bontás

Amennyiben a felhasználó CaliVita hálózat tagsága lejár vagy más okból megszűnik, akkor a felhasználó a jelen szerződés által biztosított jogoktól (beleértve az Egyéni Üzleti Oldal használatának jogát) is elesik. Ebben az esetben hozzáférési jogai és egyéni beállításai inaktívvá válnak és 30 nap elteltével a Vitalland™ rendszeréből törlésre kerülnek.

A szerződés megszűnése esetén a látogatók számára a felhasználó Egyéni Üzleti Oldalai nem lesznek elérhetők.

Egyebek

A jelen végfelhasználói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a szerzői jogi törvény, illetve a www.vitalland.hu internetes honlapon közzétett szolgáltatás-leírások az irányadók.

Magyarország, Budapest, 2006. március 15.