A CaliVita® International Hálózatának szerződési feltételei

Jelen nyilatkozat digitális aláírásával, a mai naptól kezdődő hatállyal belépek a CaliVita® International Hálózatának tagjai közé.

Tevékenységemet magánszemélyként saját nevemben, saját felelőségemre és kockázatomra, vagy egyéb szervezet nevében, annak képviselőjeként, annak felelőségére és kockázatára végzem. Vállalom, hogy a fenti tevékenységemmel esetleges felmerülő pénzügyi, adózási kötelezettségemnek eleget teszek, illetve a magyar jog összes vonatkozó előírását betartom.

Kijelentem, hogy a CaliVita® International Hálózatának Működési Szabályzatát, előírásait valamint a vitalland™ Működési Szabályzatát megismertem, annak ismeretében végzem jövőbeni tevékenységemet. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentieknek nem teszek eleget vagy a mindenkori Működési Szabályzat előírásait nem tartom be, tagságomat a Hálózat azonnal megszünteti, és a Hálózattal vagy annak üzemeltetőjével szemben semminemű követelésem nem lehet.

Hozzájárulok fenti adataimnak a Hálózat és az azt működtető Cég(ek), illetve alvállalkozóik által történő kezeléséhez, egymás közötti továbbításához Hálózati tagságom fennállása alatt és azt követően mindaddig, míg jelen hozzájárulásomat írásban vissza nem vonom.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A pontatlan adatközlésből, a fenti adatok változásának 15 napon belüli bejelentésének elmulasztásából származó károkért a Hálózat nem felel.